منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

bashism


چگونه اسکریپت‌های bash بسازیم که در dash کار کنند

این صفحه کوششی است برای لیست کردن برخی از رایج‌ترین bashismها، یعنی ویژگی‌هایی که توسط POSIX تعریف نشده‌اند (در dash، یا ‎/bin/sh‎ متداول، کار نخواهند کرد). احتمالاً شامل تمام جزئیات نخواهد بود. همچنین توجه نمایید که ما در باره "bashism" صحبت می‌کنیم، زیرا این ویکی به طور عمده متمرکز بر bash می‌باشد، اما چون اکثر ویژگی‌های اسکریپت‌نویسی Bash از ksh مشتق گردیده است تعدادی(تقریباً همه) از این ملحقات احتمالاً با تفاوت‌هایی در جزئیات، حداقل در برخی پوسته‌های دیگر مانند ksh یا zsh نیز کار می‌کنند. POSIX تعداد بسیار کمتری از آنها را لازم دانسته است.

ادامه مطلب