منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۸۱‌ام

جلسه ۸۱م گروه کاربران لینوکس مشهد در روز دوشنبه، ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۰ با حضور چند تن از اعضای آن در محل دفتر پیگیری پویا تشکیل شد.
موضوعاتی که در ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۷۳‌م

جلسه ۷۳‌م مشهدلاگ در دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۰ با حضور ۸ نفر از اعضای آن تشکیل شد.
موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:
جدید… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۷۲م

جلسه ۷۲‌م مشهدلاگ در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ با حضور ۹ نفر از اعضایش تشکیل شد.
مهم‌ترین موضوعات این جلسه:
آشنایی با دستور diff و برنامه meld برای ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۷۲م

 
جلسه ۷۲‌م مشهدلاگ در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ با حضور ۹ نفر از اعضایش تشکیل شد.
مهم‌ترین موضوعات این جلسه:
آشنایی با دستور diff و برنامه Meld بر… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۷۰‌م

 جلسه ۷۰‌م مشهدلاگ در جمعه، ۱۳۹۰/۰۶/۱۱ با حضور ۲۳ نفر از اعضای آن تشکیل شد. مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده:
آموزش قرار دادن یک تصویر در قاب… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۶۹‌م

جلسه ۶۹‌م مشهدلاگ در سه‌شنبه، ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ با حضور ۱۱ نفر از اعضای آن تشکیل شد.
مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده:
ارایه گزارشی از وضعیت فارسی‌سازی م… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۶۸‌م مشهد‌لاگ

جلسه ۶۸‌م مشهدلاگ با حضور ۸ نفر از اعضای آن در پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ تشکیل شد.
مهم‌ترین موضوعات این جلسه عبارت بودند از:
آموزش یک دستور خط فرما… ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۶۷‌م

آشنایی با سخت‌افزارهای منبع‌باز
آشنایی با SSH
ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۶۶‌م

جلسه ۶۶‌م مشهدلاگ در پنج‌شنبه، ۱۵‌م اردی‌بهشت ۱۳۹۰ و با حضور ۵ نفر از اعضای آن تشکیل شد!
در این جلسه تماماً به پرسش و پاسخ‌های لینوکسی پر ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۶۵ انجمن لینوکس مشهد

جلسه ۶۵ انجمن لینوکس مشهد در جمعه ۲‌م اردیبهشت ۱۳۹۰ تشکیل شد.
در این جلسه پس از بررسی یک نکته خط فرمان و اخبار لینوکس برنامه NC و پارامترها ب ادامه مطلب