منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

vim slide

برای کارگاه خط فرمانی که اخرین جلسه لاگ اصفهان برگزار شده یه پرزنت برای آشنایی با ویم ساختم
امیدوارم به درد کسی بخوره
دی

ایناهاشبرچسب ها :